Mencari Alloh dengan memahami Bismillaahir rohmaanir rohiimi

MOAL CAANGNA DINA IBADAH

Dawuhan Hikam :

Kumaha caangna dina ati sedeng gambaran makhluk dicapkeun dina ka
cana ati atuh ati teh lalajo gambar”.

“Kumaha bisana wushul ka Alloh Ta’ala sedeng dirina eta diborogod ku
hawa nafsuna”.

“Atuh kumaha make hayangna si jalma asup kana Musyahadah ka Alloh Taa’ala sedeng ari maranehannana eta henteu beberesih tina hadas pokok manehna eta reged ku sagala kokotor”.

“Atuh kumaha make ngarepkeun eta si jalma kana maham lebetna rusiah
ka marifatan sedeng manehna henteu tobat tina kasalahan”.
Dawuhan dina surat Al Maidah ayat 51 :

“Saenyana Alloh Ta’ala moal nuduhkeun kana jalan bener ka jalma anu
sok nganiaya”.

Dawuhan Hikam :

“Ari asalna eta dosa jeung pohona ka Alloh Ta’ala jeung nurut kana hawa nafsuna teh nyaeta ngajurug kana kahayang hawa nafsuna”.

Comments on: "Moal Caangna dina ibadah" (1)

  1. yus rusmana said:

    Anu batin dina nyawa: aya akal, bisana nyaho di nu kapikir; aya sangka, bisana ka nu disangka; aya yakin, bisana ngan ka nu bukti.
    Eta kabeh lain lawan papanggihan jeung uluhiyah. Aya oge kapanggihna lamun teu kapanggih, timuna lamun teu jongok, ngan cirina anu bukti, kumaha jejegna aing dina pangkat ubudiyah lamun jejeg asal-asalna, henteu pahili nya ngancik, henteu salia nya pangkat: Asal aing tina seuneu, nuturkeun cahyaning hayat; asal aing tina taneuh, nuturkeun cahyaning elmu; asal aing tina cai nutur¬keun cahyaning iradat; asal aing tina angin, nuturkeun cahyaning kudrat; jejeg panceg sarua papak beuratna, dibarengan ku duriat eling ngapung kana datna uluhiyah; elmu gumelar kana sipat rahmaniyah; iradat ngocor kana laut musahadah; kudrat anu ngobahkeun kana pucuk hayat. Nu matak tajalli wama, per¬buka henteu sarua, masing-masing teu pahili, sabogana sabogana, perbawa pucuking seuneu bari eling katebak ku barat kudrat, ana nyorot kana taneuh, aya caang aya surem, aya panas aya tiis, aya beureum aya bodas, aya hejo aya paul; kumaha bagianana perbawaning iradat. Lebah kokocoran cai, aya kiruh aya herang, aya leler aya tarik, aya banjir aya orot, kunang-kurang pangoboran ti hayatna, moal bisa taneuh narimakeun inya, lamun taya wawatek elmu, tangtuna pasalingsingan, balukama kabanjiran teu elmuan, kacaangan teu elmuan, kaanginan teu elmuan; nu matak pabanding-banding, angin wawateking kudrat ngagedagkeun pucuk hayat, ngoboran ka napas aing; aing kasampak keur eling geus tangtu saban napas ganti-ganti, nu kaluar nu ka jero; keur di luar keur di jero, moal pahili tajalli, nya rasa moal sarua, bagian tina hayatna, diobahkeun ku kudratna, ngoboran ka iradatna, ditampa ku yakin aing pasihan moal ka¬bilang, panampa taya tungtungna! Anu matak moal katimu lamun kurang ngabandingna.
    Cirina anu geus sampuma dina kagustianana, dianggap ku nu sampuma dina kaabdian. Di ditu aya istighna, di dieu aya iftiqor, nu matak moal katimu lamun masih boga sangka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: