Mencari Alloh dengan memahami Bismillaahir rohmaanir rohiimi

BAB II RUKUN ISLAM

BAB II
RUKUN ISLAM

A. Nama Islam
Pengertian “Islam” berdasarkan keterangan hadits adalah:
اِرْحَمُوا مَنْ فىِ الاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فىِ السَّمَآءِ
“Al islaamu man sallimal muslimuna bi lisaanihii wa yadihii”
“Yang dinamakan dengan Islam itu adalah orang yang saling menyelamatkan dengan sesamanya baik dengan lisannya maupun dengan tangannya”.
Firman Alloh taala di dalam surat Al Balad ayat 17:

“Wa tawaashou bish shobri wa tawaashou bil marhamah”
“Dan saling nasihat-menasihatilah kamu sekalian (kaum Islam) dalam hal kesabaran dan saling bernasihat untuk saling mengasihi, hormat dengan sesama mahluk.
Firman Alloh taala :

“Wa quuluu qoulan-layiina”
“Kamu sekalian (kaum Islam) berbicaralah dengan perka taan yang lemah lembut, baik budi pekerti terhadap sesama manusia”
Firman Alloh taala di dalam surat Al Hujurot ayat 10 :

“Fa ashlihuu baina akhowaikum”
“Wahai kaum Islam berbuat kebaikan repeh-rapih di antara saudaramu sekalian, seperti yang miskin dengan yang kaya”
Keterangan Hadits :

“Irhamuu man fil ardhi yarhamukum man fissamaa-i”
“Saling mengasihilah Kamu (kaum Islam) terhadap orang yang berada di muka bumi, maka kelak akan membalas mengasihi orang yang berada di seluruh langit (begitulah kelakuan kaum Islam). (HR Tabroni)

Iklan

Comments on: "BAB II RUKUN ISLAM" (2)

 1. yus rusmana said:

  Islam (ti Kenca, Perbawa Iblis)

  Barang brag gumelar dina rasa ka-Islaman, ku perbawaning Iblis ti kenca, wawatekna belet, guru bukti saharita: Kumaha? Hade lampahkeun atawa montong? Tapi buktina sarua bae, anu ngalakonan henteu jadi untung, anggur sahadena jalma kaparentah batur, ku badan tambah hina ngalakonan nu taya kauntunganana, anggur matak rugi: badan diruksak kangeunahanana. Banda dikaluarkeun taya kagunaanana. Dening kolot atawa guru atawa ulama, meureun bae da ngarah aing ulah mancangah, supaya boga kaserab. Balukarna banda loba dikurangan, badan mulya dihinaan, rasa keur ngeunah disangsara, padahal taya ladangna. Ari. urang nu disiar, kauntungan kamulyaan. Turug-turug kolot sok nyaritakeun barang nu taya buktina, majar eta gawe dipuji’ ku Gusti Allah, timbalan ‘Rosululloh, aya dina Qur’an, bawa Malaikat Jabrail. Tuluy nyaritakeun poe panganggeusan, papasten ngeunah jeung teu ngeunah, eta ti Allah ta’ala. Padahal diandel kitu, hanteu diandel kitu keneh, sumawonna ana nyaritakeun naon-naon nu hanteu katenjo ku mata, hanteu kadenge ku ceuli, hanteu karasa ku rasa, eta mah beuki mutuh teu perluna; dene kapanggih atawa karasa eta mah montong dicaritakeun deui, da manehna ge nyaritakeun beja dibejakeun deui. Lamun aya, tanda untung anu ngandel, rugi nu hanteu ngandel; meujeuhna urang milih-milih, mana anu jadi kauntungan?

  Lebah dieu batan maju anggur mundur kana kufur, tina ngawula ku badan, tina ngawula ku ati. Lamun henteu digugu, dedewa moal weleh-weleh engke ngagokan dina gelaran iman. Rasakeun bae hanteu beunang di dieu sugan di ditu, da bongan wangkelang henteu beunang ku pituah nu ngeunah. Rasakeun bae da moal burung ngulampreng deui ka dieu, satungtung hirup mah.

  Islam (ti Katuhu, Perbawa Kapangeranan)

  Barang brag pisan gumelar dina rasa ka-lslaman ku perbawa kapangeranan ti katuhu, mending lakonan atawa montong? Tapi buktina sarua bae, nu ngalakonan tara meunang kauntungan, nu henteu ngalakonan tara jadi karugian atawa kacilakaan. Cek rasa ati: Aaaah! Mending dilakonan da papatah kolot jeung baraya-baraya, lamun daek milampah Islam, jadi rempug jeung batur-batur bangsa sorangan, tur meunang kapujian “jalma hade”, ngaregepkeun kana papatah. Tur taya bayana nu wayahnaan: salah, bener, – kumaha nu papatah bae, sabab henteu salah nu milampah darma ngawula ka papatah, henteu umum disalahkeun, sabab daekeun ngarasa hina tur ku badan cape, ku banda rugi. Taya nu dibeuli-beuli, kajaba darma papatah. Lebah dieu tacan nyaho di aherat, tacan sieun ku siksaan aherat atawa hayang kana ganjaran aherat. Ieu mimitina ngadu rasa pada rasa; samangsa geus ngadenge carita nu papatah darma nepikeun parentah ti Gusti Allah nu ditulis dina Kitab, pokna para ulama, tina timbalan Rosululloh, tina Qur`an, nu dibawa ku Jabrail. Ti dinya sereset ngandel, enya meureun, moal kolot lamo ngomong, tangtu paribasa “kembang sok jadi buah”. Aaaah, andel bae, ayana Allah, sabab caritana aya; ayana malaikat, sabab Qur’an oge bawa malaikat, cenah; ayana Kitab, sabab Rosululloh mawa Qur’an; ayana poe-panganggeusan, sabab caritana aya; ayana papasten nu ngeunah henteu ngeunah kana badan kana ati, sabab eta kabeh ti Gusti Allah ta’ala. Sumawonna caritana ngan eta bae, sanajan caritana kolot, nyaritakeun nu bakal kapanggih jaga, atawa caritaan naon-naon nu henteu kapanggih ku aing, dipercaya bae, sabab sahadena jelema ngabohongkeun kana caritaan kolot, nu legok tapak loba pamanggihna.

  Tah lebah dieu geus tepi kana gelaran Islam ku badan iman ku ati; tereh mancat kana gelaran iman.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: